Czym jest wolontariat?

WOLONTARIAT to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Każdy ma prawo być wolontariuszem, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia.

Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, zawarcia przyjaźni, zaangażowania się w sprawy społeczeństwa.

Ktoś kiedyś powiedział: Wolontariusze to egoiści, którzy z pomagania czerpią przyjemność *.

Bardzo możliwe, że jest to prawda, bo wszystko co robią, odbywa się z pożytkiem dla odbiorców ich działań, ale i z nieziemską satysfakcją dla nich samych!

Wolontariusz to człowiek, który bezinteresownie pomaga innym. Dzięki temu czuje, że żyje pełniej i piękniej. Staje się bardziej odpowiedzialny, wrażliwy i zdobywa doświadczenie oraz zrozumienie świata, których nie da mu żadna szkoła. Czasami czuje bezradność i niemoc, ale nie wyobraża sobie życia bez pomagania innym.

* Czytaj więcej: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3682420,wolontariusze-to-egoisci-ktorzy-z-pomagania-czerpia-przyjemnosc,id,t.html

Czym jest Wolontariat Europejski?

Wolontariat Europejski to część Programu Erasmus+.

Umożliwia on organizacjom wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pomocy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w już istniejących organizacjach i instytucjach non-profit w Polsce.

Wolontariat to szansa dla pełnoletnich młodych Polaków na wyjazd za granicę oraz na zdobycie nieocenionych doświadczeń w trakcie realizacji projektu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.erasmusplus.org.pl.