Czym jest wolontariat?

WOLONTARIAT to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Każdy ma prawo być wolontariuszem, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia.

Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, zawarcia przyjaźni, zaangażowania się w sprawy społeczeństwa.

Ktoś kiedyś powiedział: Wolontariusze to egoiści, którzy z pomagania czerpią przyjemność *.

Bardzo możliwe, że jest to prawda, bo wszystko co robią, odbywa się z pożytkiem dla odbiorców ich działań, ale i z nieziemską satysfakcją dla nich samych!

Wolontariusz to człowiek, który bezinteresownie pomaga innym. Dzięki temu czuje, że żyje pełniej i piękniej. Staje się bardziej odpowiedzialny, wrażliwy i zdobywa doświadczenie oraz zrozumienie świata, których nie da mu żadna szkoła. Czasami czuje bezradność i niemoc, ale nie wyobraża sobie życia bez pomagania innym.

* Czytaj więcej: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3682420,wolontariusze-to-egoisci-ktorzy-z-pomagania-czerpia-przyjemnosc,id,t.html

Czym jest Wolontariat Europejski?

Wolontariat Europejski to część Programu Europejski Korpus Solidarności.

Umożliwia on organizacjom wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pomocy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w już istniejących organizacjach i instytucjach non-profit w Polsce.

Wolontariat to szansa dla pełnoletnich młodych Polaków na wyjazd za granicę oraz na zdobycie nieocenionych doświadczeń w trakcie realizacji projektu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.eks.org.pl.