Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku jest jednostką organizacyjną Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. W dniu 8 lutego 2007r. został wpisany pod pozycją nr 2 do Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego.

Głównymi założonymi celami działania naszej placówki są:

  • Całodobowa opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i w podeszłym wieku;
  • Zapewnienie godziwych warunków bytowych;
  • Całodobowa opieka medyczna: regularne wizyty lekarza internisty w ramach świadczeń zdrowotnych NFZ, personel medyczny pracujący w systemie zmianowym, daje Pensjonariuszom możliwość bezpośredniego kontaktu i artykulacji potrzeb przez całą dobę, realizacja zleceń lekarskich w postaci: leczenia farmakologicznego, iniekcji, profilaktyki przeciwodleżynowej i leczenia odleżyn, cewnikowania, tlenoterapii, przeprowadzania badań laboratoryjnych, a także dowóz środkami transportu naszej placówki do szpitali, poradni, lekarzy specjalistów. Dom Opieki współpracuje z Podlaskim Centrum Psychogeriatrii.
  • Całodobowa opieka pielęgnacyjna;
  • Zapewnienie całodziennego wyżywienia (kuchnia domowa, 4 posiłki dziennie) z uwzględnieniem dietetycznych zaleceń lekarskich;
  • Zapewnienie Pensjonariuszom opieki duszpasterskiej zgodnie z nauką i praktyką ich własnego wyznania;
  • Dobrostan Pensjonariuszy! Pragniemy, aby towarzyszyło im poczucie bezpieczeństwa i ludzkiej serdeczności! Zajęcia zorganizowane mają na celu podtrzymywanie ich sprawności fizycznej, intelektualnej oraz tworzenia i pogłębiania relacji.