Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku jest jednostką organizacyjną Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Jako instytucja opiekuńcza świadczy usługi wszystkim potrzebującym opieki i wsparcia.

Głównymi założonymi celami działania naszej placówki są:

 • Udzielanie stałego lub czasowego pobytu ludziom starszym, pozbawionym opieki;
 • Udzielanie stałego lub czasowego pobytu osobom niesprawnym i przewlekle chorym, wymagającym opieki innych osób;
 • Zapewnienie godziwych warunków pobytu;
 • Zapewnienie całodobowej opieki medycznej:
  • Regularne wizyty lekarza zatrudnionego w Domu Opieki;
  • Personel medyczny (pielęgniarki) pracuje w systemie zmianowym, co daje pensjonariuszom możliwość bezpośredniego kontaktu i artykulacji potrzeb przez całą dobę;
  • Dowóz środkami transportu naszej placówki do szpitali, poradni, lekarzy specjalistów;
 • Zapewnienie całodobowej opieki pielęgnacyjnej;
 • Zapewnienie całodziennego wyżywienia (kuchnia domowa, 4 posiłki dziennie) z uwzględnieniem dietetycznych zaleceń lekarskich;
 • Zaspokojenie potrzeb religijnych pensjonariuszy zgodnie z nauką i praktyką ich własnego wyznania.